“Kingerhermenieke”

Het “Kingerhermenieke”

Binnen harmonie Kunst na Arbeid is er voor de aller jongste leden het “Kingerhermenieke”.  Deze kinderen zijn lid van onze harmonie en volgen les bij het Kunstencentrum. Het “Kingerhermenieke” repeteert wekelijks op vrijdagavond in de concertzaal van gemeenschapscentrum De Hamar. De repetitie van dit groepje duurt van 18.30 tot 19.15 uur en staat onder leiding van Lieke Krantzen. Samen volgen ze ritmelessen en kunnen ze spelenderwijs wennen aan het musiceren in groepsverband op hun eigen instrumenten. De kinderen worden hiermee vanaf het aller eerste begin sociaal en muzikaal bij de vereniging betrokken. Als de kinderen klaar zijn om de overstap naar de jeugdharmonie te maken, stopt het lidmaatschap van het “Kingerhermenieke” voor hen.

Naast de muzikale activiteiten vindt er eenmaal per jaar een leuke, recreatieve activiteit plaats voor alle jeugdleden waaraan ze kunnen deelnemen.

Heeft u nog vragen over dit alles, adviseren wij u het contactformulier in te vullen of ons een mail te sturen via jeugd@harmoniekna.nl