De geschiedenis

Van zangvereniging tot harmonie.

In Belfeld vormden zich rond de eeuwwisseling twee zangkoren. De beide zangverenigingen konden elkaar echter niet zien of luchten. Aan deze onverkwikkelijke toestand kwam een einde toen beide koren fuseerden en daaruit een fanfare ontstond met de naam Kunst na Arbeid. We schrijven het jaar 1909. Vanaf het moment dat er voldoende instrumenten voorhanden waren, ging het crescendo met de fanfare. Reeds in 1912 werd op een concours in Thorn een tweede prijs behaald.

In 1916 werd de heer Felten dirigent. Hij zou 45 jaar (!) lang het dirigeerstokje bij Kunst na Arbeid hanteren. Omdat het de fanfare voor de wind ging, werd begin jaren twintig besloten er een harmonie van te maken.

Zorgde de Tweede Wereldoorlog vijf jaar lang voor een bange stilte, na de oorlog zat er weer volop muziek in de harmonie. Hoogtepunten waren het landskampioenschap in 1969 en de kampioenswimpel van de drumband in 1971. In 1995 behaalde de drumband nog een mooie eerste plaats tijdens het concours. Maar dat was helaas het laatste succes, want een jaar later werd de drumband opgeheven wegens gebrek aan leden. In datzelfde jaar nam dirigent Jan Vleugels, na 20 jaar trouwe dienst, afscheid van de harmonie en werd Marc Koninkx zijn opvolger.

Daar Harmonie Kunst na Arbeid over een groot aantal jeugdige leden beschikt, werd in 1994 besloten om een jeugdharmonie op te richten. Deze vormt een goede kweekvijver voor de huidige harmonie.

Onder het motto: Discipline – Saamhorigheid – Ontspanning brengt Harmonie Kunst na Arbeid tegenwoordig een breed repertoire ten gehore van toch enig niveau! Het korps komt reeds jarenlang uit in de 2e Divisie (voorheen Ere-afdeling).

In 2009 vierde de harmonie haar 100 jarig jubileum, ter ere van dit jubileum is een nieuwe groepsfoto van het harmonieorkest gemaakt.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1984 is een boekwerk verschenen over de geschiedenis van “Kunst na Arbeid” Belfeld onder de titel “van Zangvereniging tot Harmonie”. Hierin staat de historie van onze harmonie uitgebreid beschreven en uitgebeeld met tientallen foto’s.